Training

UNIT9 is een internationaal opleidingsinstituut voor werkhonden. Wij verzorgen trainingen voor professionele partijen in binnen- en buitenland. Deze trainingen kunnen zijn op het gebied van Explosieven Detectie, Narcotica Detectie en het opsporen van verstekelingen (menselijke lucht).

Trainingen in aanvullende disciplines kunnen in overleg ook gegeven worden.

Wij hebben binnen de organisatie jarenlange ervaring in het werken met honden. Dagelijks zijn onze honden werkzaam in de praktijk. Deze ervaringen weten wij feilloos te gebruiken in onze trainingen. Hierdoor staan de trainingen nooit ver van de praktijk.

Wij werken met professionele trainers welke jarenlange expertise hebben op diverse disciplines in binnen en buitenland. Onze trainers hebben de nodige operatonele ervaring opgedaan, zodat ze weten wat er op de werkvloer gevraagd wordt.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen? Neem vrijblijvend contact met ons op.